Jeg bliver ofte kontaktet af mennesker, der fortæller: "Jeg har arbejdet med mig selv, både gennem selvudvikling og terapi. Jeg har helt styr på, hvad jeg har oplevet og hvordan det har påvirket mig. Alligevel bliver jeg stadig overvældet og suget ind i ubehagelige følelser. Det er ligesom om der stadig sidder noget tilbage i kroppen". Og det er faktisk meget præcist formuleret. 

Vores tanker ved ofte alt om opvækst, mønstre og traumer, mens vores nervesystem og krop kan leve helt sit eget liv med ubehagelige og uregerlige følelser som fx. overvældelse, angst, usikkerhed og spændinger. Nogle får med tiden også fysiske symptomer, som fx. smertetilstande og migræne. 

Man kan sige, at kroppen ikke har opdaget at de ubehagelige erfaringer og oplevelser, vi måske har med os er ovre og var det,
for måske mange år siden. 

Hvis du kender det, er du landet det rigtige sted. 

Jeg arbejder med at skabe sammenhæng mellem tanker og kropslige reaktioner, så du kan leve dit liv i ro og balance. 

Du kan læse mere her nedenfor om hvad jeg tilbyder.
SE-traumeterapi image
Svære og overvældende oplevelser, ubearbejdede kriser, ulykker og chok kan give traumer, som kan vise sig som fx. stress, uro, søvnbesvær, depressive tanker, nedsat koncentrationsevne, svigtende hukommelse, destruktive mønstre eller fysiske smerter. 
Det kan påvirke overskud negativt og forringe et menneskes livskvalitet betydeligt. 

Somatic Experiencing® er en terapeutisk metode, som tager udgangspunkt i dine kropserfaringer og sansninger. Behandlingen er virksom i forhold til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer     

I Somatic Experiencing® arbejder man udfra at kroppen husker det, der har bragt os ud af balance og at vi derved kan komme til at sidde fast i de kamp-, flugt - eller frysreaktioner vi oplevede. Behandlingen kan hjælpe dig til at regulere vitale sansninger, følelser og opnå en indre oplevelse af større sammenhæng og modstandskraft. 

Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne derved opløses. Derfor er kroppens signaler også en del af samtalen i Somatic Experiencing®, hvor du lærer at mærke dig selv på nye måder via en nænsom guidet proces som understøtter nervesystemets naturlige bevægelser mod balance og ro. 

Somatic Experiencing® er udviklet af Dr. Peter A. Levine, Ph. D i psykologi og biofysik. Han har studeret dyrenes reaktion på stress og trusler på livet og undrede sig over at de ikke blev traumatiseret. Ved et livslangt studium af dyrenes og menneskers reaktioner og vort nervesystems funktion, som vi i vidt omfang har til fælles, har han udviklet Somatic Experiencing® som metode. Metoden er understøttet af nyeste forskning og er en udbredt traumebehandling indenfor traumeheling i hele verden.   

Jeg er uddannet Somatic Experiencing terapeut, er medlem af SE-Foreningen og følger den seneste udvikling og forskning indenfor området tæt. Her kan du læse mere om behandlingen:  https://somaticexperiencing.dk/

  Du er også altid velkommen til at kontakte mig på: 2066 0577 for en gratis uforpligtende samtale, hvor du kan høre mere om behandlingen og hvad jeg kan tilbyde dig.


Individuel terapi image
Når vi oplever problemer eller kriser i vores liv, kan det gå på opdagelse i vores relationer, mønstre og ikke mindst de kontekster vi færdes i, gøre det tydeligere hvilke muligheder vi har og kan orientere os henimod.

Nogle oplever at de havner i de samme konflikter gang på gang, nogle er påvirket af tidligere vanskelige opvækstvilkår og oplever at fortidens oplevelser og følelser "flytter ind" i deres nutid. Og når fortiden "flytter ind" i nutiden, kan det komme til at påvirke ens relationer negativt. Det kan føles som at fortidens oplevelser gentager sig i et repetitivt mønster.

Det kan føles meget slidsomt og kan medføre negative tanker, et lavt selvværd, afmagt og en stærkt forringet livskvalitet.

At finde forståelse for sig selv, sin historie, mønstre og handlinger, kan for mange være hjælpsomme trædesten, på vejen imod fornyet håb, nye perspektiver og muligheder.

Jeg tilbyder individuelle samtaler med fokus på et bredere udsyn, meningsgivende udvikling og forandring, altid med udgangspunkt i dit behov.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på: 2066 0577 for gratis for-samtale samtale, hvor du kan høre, hvad jeg kan tilbyde dig.
OM MIG, forløb og priser image
Jeg er Familie- og Psykoterapeut MPF og har 20 års erfaring indenfor samtaleterapi. 

I mine samtaler er jeg optaget af at skabe det bedst mulige grundlag for indsigt og udvikling og arbejder med tilknytningsmønstre og relationer mellem mennesker. 
For mig er en nærværende og åben kontakt grundlaget i det terapeutiske møde. 

Jeg arbejder ud fra det faglige ståsted, at alle, både børn og voksne, altid forsøger       
at gøre det allerbedste de kan, udfra de betingelser og erfaringer de har. 

Udover det, er jeg optaget af at integrere et kropsligt fokus i forhold til at opløse stress, relations- eller choktraumer og de ofte tilhører smertetilstande. Jeg er uddannet SE-traumeterapeut; SE står for Somatic Experiencing® og er en behandlingsform, der tager udgangspunkt i kroppens erfaringer og vores kropslige sansninger. Du kan læse meget mere om SE-traumeterapi længere oppe på siden. 

Uanset hvilke udfordringer du har, er det vigtigt for mig, at du oplever at samtalerne er brugbare og giver mening. Her er kemi og relation altafgørende. 

For at du kan danne dig et indtryk af hvem jeg er, tilbyder jeg en gratis uforpligtende telefonisk for-samtale inden en eventuel samtale eller forløb. 
Her kan du få en fornemmelse af hvem jeg er og hvad jeg kan tilbyde dig. 

Ring til mig på 2066 0577 eller klik på kuverten nederst til højre. Her kan du skrive lidt om dit behov, og vi kan aftale hvornår det passer at jeg kontakter dig. 

Priser:
Individuelle samtaler á 60 minutter: 850,00 kr.  
SE-traumesamtaler á 60 minutter: 850,00 kr. 
Rabat v. køb af forløb på 5 samtaler: 4000,00 kr. 

Jeg tilbyder samtaler i dag- og aftentimerne. Mine lokaler er beliggende i Klinikfællesskabet Body, Mind & Peace i Roskilde centrum, tæt på parkeringsmuligheder og offentlig transport. 

Eventuelt afbud giver inden 24 timer før samtalens start. Ved senere afbud eller udeblivelse betales 50% af samtalens pris.
mit GRUNDLAG image
Certificeret Somatic Exeriencing Practioner- Coherence Traume Heling.  
Emotionsfokuseret terapi v. Jette Simon - Dansk Center for emotionsfokuseret Parterapi. 
Sovende hunde metode traumeuddannelse, v. Arianne Struick - Institut for Kronisk Traumatiserede Børn. 
Narrativ traumekonsulent uddannelse v. Annette Holmgren - DISPUK. 
Certificeret PREP-underviser, Parforholds kursus - Center for Familieudvikling. 
Proceskonsulent - COK. 
Certificeret underviser i vredeshåndtering, Diamantforløb - Maria Dressler og Camilla Obel. 
Systemisk og Narrativ Familieterapeut - Metropol. 
Uddannelse i Systemisk og Narrativt perspektiv - DISPUK. 
Familieterapeut i Familiecenter fra 2008.


Kvinde, 49 år

"Jeg har haft stor glæde af mine samtaler med Charlotte gennem nu flere år. Jeg mødes altid af varme og forståelse samtidig med at jeg udfordres i trygge rammer. Jeg har altid følt mig sikre, kompetente hænder og har med Charlottes hjælp udviklet mig og rykket på de områder, som i perioder har gjort livet svært. Jeg har fået nogle værdifulde værktøjer, som jeg er blevet kendt med via vores sessioner, og som fungerer som "livliner" i situationer, hvor fødderne har svært ved at finde fodfæste. Jeg er glad for vore veje krydsede og ønsker, at mange andre får mulighed for at møde Charlotte med alt, hvad hun er og deler ud af. Hun kan noget ganske særligt."

Voksen datter og mor

"Kære Charlotte. Vi føler du har hjulpet os rigtig godt på vej. Min mor skriver at hun synes du er meget professionel og at det er trygt at være hos dig. Nogle tanker jeg har gjort mig er at du besidder en ro som smitter af på folk i rummet, er meget upartisk og god til at få de følelser frem som ligger til grund for ens handlinger, som jo var hele humlen i vores problematik. I det hele taget var det en tryg oplevelse.

  • Charlotte Jepsen, Algade 28A, 2.tv., 4000 Roskilde

Mine lokaler i Terapifællesskabet Body, Mind & Peace, ligger centralt og tæt på stationen i Roskilde, med indgang ad Lille Gråbrødrestræde. Der er gratis parkering i Sortebrødre Plads P-hus på kælderetagerne -1, -2 og -3.