Individuel terapi image
Når vi oplever problemer eller kriser i vores liv, kan det at gå på opdagelse i vores relationer, mønstre og ikke mindst de kontekster vi færdes i, gøre det tydeligere hvilke muligheder vi har og kan orientere os henimod.

Nogle oplever at de havner i de samme konflikter gang på gang, nogle er påvirket af tidligere vanskelige opvækstvilkår og oplever at fortidens oplevelser og følelser "flytter ind" i deres nutid. Og når fortiden "flytter ind" i nutiden, kan det komme til at påvirke ens relationer negativt. Det kan føles som at fortidens oplevelser gentager sig i et repetitivt mønster og derved kommer til at påvirke vores fremtid.

Det kan føles meget slidsomt og kan medføre negative tanker, et lavt selvværd, afmagt og en stærkt forringet livskvalitet.

At finde forståelse for sig selv, sin historie, mønstre og handlinger, kan for mange være hjælpsomme trædesten, på vejen imod fornyet håb, nye perspektiver og muligheder.

Jeg tilbyder individuelle samtaler med fokus på et bredere udsyn, meningsgivende udvikling og forandring, altid med udgangspunkt i dit behov.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på: 2066 0577 for gratis for-samtale samtale, hvor du kan høre, hvad jeg kan tilbyde dig.