SE-traumeterapi image
Svære og overvældende oplevelser, ubearbejdede kriser, ulykker og chok kan give traumer, som kan vise sig som fx. stress, uro, søvnbesvær, depressive tanker, nedsat koncentrationsevne, svigtende hukommelse, destruktive mønstre eller fysiske smerter.
Det kan påvirke overskud negativt og forringe et menneskes livskvalitet betydeligt.

Somatic Experiencing® er en terapeutisk metode, som tager udgangspunkt i dine kropserfaringer og sansninger. Behandlingen er virksom i forhold til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer

I Somatic Experiencing® arbejder man udfra at kroppen husker det, der har bragt os ud af balance og at vi derved kan komme til at sidde fast i de kamp-, flugt - eller frysreaktioner vi oplevede. Behandlingen kan hjælpe dig til at regulere vitale sansninger, følelser og opnå en indre oplevelse af større sammenhæng og modstandskraft.

Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne derved opløses. Derfor er kroppens signaler også en del af samtalen i Somatic Experiencing®, hvor du lærer at mærke dig selv på nye måder via en nænsom guidet proces som understøtter nervesystemets naturlige bevægelser mod balance og ro.

Vores tanker ved ofte alt om opvækst, mønstre og traumer, mens vores nervesystem og krop kan leve helt sit eget liv med ubehagelige og uregerlige følelser som overvældende, angst, usikkerhed og spændinger. Nogle får med tiden også fysiske symptomer, som smertetilstande, migræne og nedsat immunforsvar.

Nogle udtrykker at de har arbejdet med sig selv, både gennem selvudvikling og terapi. De har helt styr på, hvad de har oplevet og hvordan det har påvirket dem. Alligevel bliver de stadig overvældede og suget ind i ubehagelige følelser. Det kan føles som om der stadig sidder noget tilbage i kroppen.
Det er faktisk meget præcist formuleret, for kroppen kan være i konstant alarmberedskab og har slet ikke opdaget at faren og de ubehagelige oplevelser er ovre og var det, for måske mange år siden.

Somatic Experiencing® er udviklet af Dr. Peter A. Levine, Ph. D i psykologi og biofysik. Han har studeret dyrs reaktion på stress og trusler på livet og undrede sig over at de ikke på samme måde blev traumatiseret. Ved et livslangt studium af dyrenes og menneskers reaktioner og vort nervesystems funktion, som vi i vidt omfang har til fælles, har han udviklet Somatic Experiencing® som metode. Metoden er understøttet af nyeste forskning og er en udbredt traumebehandling anvendt i hele verden.

Jeg er uddannet Somatic Experiencing terapeut, er medlem af SE-Foreningen og følger den seneste udvikling og forskning indenfor området tæt. Du kan læse mere om behandlingen her: https://somaticexperiencing.dk/

Terapien hos mig veksler mellem sessioner og øvelser hjemme, for at understøtte din udvikling. Du vil derfor få tilsendt materiale du kan benytte mellem sessionerne, selvfølgelig i det omfang det giver mening for dig.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på: 2066 0577 for en gratis uforpligtende samtale, hvor du kan høre mere om behandlingen og hvad jeg kan tilbyde dig.